Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Psykoterapian tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta elämästäsi, tunteistasi, kokemuksistasi ja niihin vaikuttavista asioista. Psykoterapiaa voi tarjota Valviran laillistama psykoterapeutti. Laillistetun psykoterapeutin toimintaa ohjaavat asiakas- ja potilastyön ammattikäytännöt ja eettiset periaatteet sekä terveydenhuollon ammattilaisia koskevat lait ja asetukset.

Terapeuttisista keskusteluista on usein apua esimerkiksi, kun:
- haluat vahvistaa omaa ja perheesi hyvinvointia
- haluatte parantaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta
- haette uutta suuntaa parisuhteellenne
- etsitte ulospääsyä kriisitilanteesta
- tarvitset tukea vanhempana jaksamiseen
- haluatte löytää ratkaisuja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
- perhettänne on kohdannut fyysinen tai psyykkinen sairaus
- kaipaat tukea eroon liittyvissä asioissa