Mitä terapia on?

Psykoterapian tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta elämästäsi, tunteistasi, kokemuksistasi ja niihin vaikuttavista asioista. Psykoterapiaa voi tarjota Valviran laillistama psykoterapeutti. Laillistetun psykoterapeutin toimintaa ohjaavat asiakas- ja potilastyön ammattikäytännöt ja eettiset periaatteet sekä terveydenhuollon ammattilaisia koskevat lait ja asetukset.

Terapeuttisista keskusteluista on usein apua esimerkiksi, kun:

  • haluat vahvistaa omaa ja perheesi hyvinvointia
  • haluatte parantaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta
  • haette uutta suuntaa parisuhteellenne
  • etsitte ulospääsyä kriisitilanteesta
  • tarvitset tukea vanhempana jaksamiseen
  • haluatte löytää ratkaisuja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
  • perhettänne on kohdannut fyysinen tai psyykkinen sairaus
  • kaipaat tukea eroon liittyvissä asioissa