Yksilöterapia

Tarjoamme sekä tukea antavia terapeuttisia keskusteluja että pitkäkestoista  yksilöpsykoterapiaa. Tukea antava terapia voi olla riippuen asiakkaan tilanteesta lyhytkestoista (esim. 1-5  kertaa), harvakseltaan toteutuvaa (esim. 2-3 krt/kk) tai pidempikestoista ja tiiviimpää. Varsinainen yksilöpsykoterapia on tyypillisesti 1-2krt/vko toteutuvaa ja kestoltaan yleensä vähintään 12 kertaa toteutuvaa, useimmiten kuitenkin 1-3 vuodeksi sovittua suunnitelmallista hoitoa.

 

Psykoterapian avulla käsitellään elämän kriisejä, tuetaan muutosprosessissa tai hoidetaan erilaisia mielenterveyden häiriötä, jotka oireillaan vaikeuttavat elämää. Terapiassa etsitään luottamuksellisessa, tasavertaisessa yhteistyössä kanssasi uudenlaista näkökulmaa elämän haasteisiin ja pyritään lisäämään hyvinvointiasi. Psykoterapialla hoidettavia asioita ovat mm. masennus, ahdistuneisuus, pelkotilat, uniongelmat, kiputilat ja paniikkihäiriöt, vaikeudet ihmissuhteissa ja tunteiden säätelyssä.

Tukea antavat keskustelut ja lyhytkestoinen psykoterapia ovat Solmukohdassa yleensä omakustanteisia. Omasta vakuutusyhtiöstä tai työterveyshuollosta kannattaa kysyä mahdollisuutta käyntikustannusten korvattavuuteen. Pidempikestoinen yksilöpsykoterapia voi toteutua KELAn tukemana kuntoutuspsykoterapiana, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää vain omavastuuosuus.

Kysy lisää: sanna.lindroos@solmukohta.fi